กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 

Principal Contact

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Editor in chief
Phone 08-6966-2441

Support Contact

นางสาวสุมาลี ทองดี