สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

อีเมล research_cmru@hotmail.com

โทรศัพท์ 053-885959

โทรสาร 053-885950

Principal Contact

อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
บรรณาธิการวารสาร
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Phone 053-885959

Support Contact

ดร.ฆนธรส ไชยสุต กองบรรณาธิการวารสาร
Phone 053-885959