ข่าวประกาศ

รูปแบบการอ้างอิง

2017-06-30

เนื่องจากวารสารอักษรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในฐาน ACI (ASEAN CITATION INDEX) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง โดยเฉพาะรายการอ้างอิงภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอความร่วมมือผู้ที่จะส่งบทความมายังวารสารอักษรศาสตร์ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่ปรากฏใน แนวทางสำหรับผู้แต่ง กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ รูปแบบการอ้างอิง

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562
เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

บทบรรณาธิการ

บทความ

ดูเล่มทุกฉบับ