ท่านสามารถใช้โปรแกรม  EndNote หรือโปแกรม Microsoft Office Word Version 2013 ขึ้นไป ในการทำ References

ดาวน์โหลดการทำ References ด้วย Microsoft Office Word 2013 Click