ประชาสัมพันธ์วารสารใหม่

2017-01-22

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารใหม่! ซึ่งอยู่ใน TCI กลุ่ม 2 ได้แก่

  - International Scientific Journal of  Engineering and Technology (วารสารภาษาอังกฤษ)

     ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2855-1560     https://isjet.pim.ac.th/

  -  Chinese Journal of Social Science and Management (วารสารภาษาจีน) 

     ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2855-1048     https://cjssm.pim.ac.th/