กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ สำนักวิจัย(อาคารเพ็นเทคอสต์)
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ | Payap University Journal
Tel: 053 851478, 053 241255 ext. 7232
Fax: 053 241983
Email : journal@payap.ac.th

Principal Contact

อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
Editor
Phone 053 241255 ต่อ 7232

Support Contact

อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
Phone 053 241255 ต่อ 7232