วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561

รายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-กันยายน 2561)

2018-09-15

รายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-กันยายน 2561) คลิกที่นี้