แบบประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฉบับภาษาไทย (STREAM-TH): การแปลพร้อมกับการศึกษาความน่าเชื่อถือและความตรงของแบบประเมิน

เนื้อหาบทความหลัก

Nithinun Chaikeeree Jirabhorn Wannapakhe Rumpa Boonsinsukh Kumlai Tantiwong Natcha Phetchatchan Thepnareephet Wongkom Suttida Saribut

บทคัดย่อ

Background: Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) is a clinical tool of movement assessment in hemiplegic patients. Thai version of the STREAM is essential for a consistent understanding of raters in Thailand.


Objectives: To translate STREAM into Thai and evaluate intra-rater and inter-rater reliability and concurrent validity of Thai version of STREAM (STREAM-TH).


Methods: STREAM was translated into Thai by using forward-backward translation method. Reliability and validity of the STREAM-TH were tested in 30 patients with stroke (average age of 54.37±11.56 years) which were recruited from Nakhon Nayok Hospital, Chophaya Abhaibhubej Hospital and The Thai Redcross Society. The patients were assessed using STEAM-TH and Fugl Meyer Stroke Assessment motor subscale (FM). The assessment was recorded by the video and the rater 1 and 2 evaluated the patients on the video using STREAM-TH twice, two weeks apart. Scores from both raters were used to determine intra-rater reliability and inter-rater reliability using intraclass correlation coefficient (ICC). Rater 3 evaluated the patients on the video using STREAM-TH and FM to determine concurrent validity using Pearson correlation coefficient.


Results: Intra-rater and inter-rater reliability of STREAM-TH was high (ICC = 0.967 to 0.992). Correlation between STREAM-TH and FM was also high (r = 0.88).


Conclusion: STREAM-TH is a reliable and valid scale in assessing movement in patients with stroke.

สถิติดาวน์โหลดบทความ

ยังไม่มีข้อมูลดาวน์โหลดบทความ

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Daley K, Mayo N, Wood-Dauphinee S. Reliability of scores on the Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) measure. Phys Ther 1999 Jan; 79(1): 8-19.

2. Wang CH, Hsieh CL, Dai MH, Chen CH, Lai YF. Inter-rater reliability and validity of the Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) instrument. J Rehabil Med 2002 Jan; 34(1): 20-4.

3. Wannapakhe J, Boonsinsukh R, Chuchredlerdsirikul C, Sakarung N, Sukata S. Opinions of Srinakharinwirot University students and physical therapists who have the knowledge of the Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) on the implementation of this scale in clinical practice. Thai J Phys Ther 2017; 39 (1): 1 - 10.

4. Sungkarat S, Uthaikhup S, Keawsutthi M, Charoenlimprasert J, Kaewsanmuang S. Intra- and inter-rater reliability of the Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM). J Assoc Med Sci 2017; 50 (1): 72 - 86.

5. Sanford J, Moreland J, Swanson LR, Stratford PW, Gowland C. Reliability of the Fugl-Meyer assessment for testing motor performance in patients following stroke. Phys Ther 1993 Jul; 73(7): 447-54.

6. Hatem SM, Saussez G, della Faille M, Prist V, Zhang X, Dispa D, et al. Rehabilitation of Motor Function after Stroke: a multiple systematic review focused on techniques to stimulate upper extremity recovery. Front Hum Neurosci 2016; 10: 442.

7. Morrow JR, Jackson AW. How "significant" is your reliability? Res Q Exerc Sport 1993; 64: 352-5.

8. Portney LG, Watkins MP. Foundations of Clinical Research: applications to practice. New Jersey: Upper Saddle River; 2009.

9. Trust Medical Outcome. New translation criteria. [Online] 1997 [cited 2016 July 1]. Available from: http://www.outcomes-trust.org/bulletin/0797blltn.htm

10. World Health Organization. Process of translation and adaptation of instruments. [Online] 2007 [cited 2016 July 2]. Available from:http://www.who.int/substance_abuse/
research_tools/translation/en/