วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

Vol 19 No 2 (2019): April - June

Published: 2019-06-25

Construction and characterization of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells by overexpressing human telomerase gene

Chattana Tiyasoponjit, Kantpitchar Supraditaporn, Phatchanat Klaihmon, Sirikul Manochantr, Chairat Tantrawatpan, Duangrat Tantikanlayaporn, Pakpoom Kheolamai

235-246

A systematic review of the isokinetic knee muscle strength after anterior cruciate ligament reconstruction

Chatphorn Rueangthong, Siriluck Kanchanomai, Bancha Chernchujit, Sudarat Apibantaweesakul

277-284

Comparison of Mini-spectrophotometer and Conventional spectrophotometers Efficiency for Determination of Protein and Albumin

Natpasit Chaianantakul, Kanchaporn Wutthi, Nattanit Kamput, Tippawan Sungkapong, Nuttawan Pramanpol, Watcharapon Pummara

297-314

Anti-inflammatory Activities of Nanoemulsion Containing Benjakul Remedy Extract

Chunyika Thummawan, Arunporn Itharat, Rathapon Asasutjarit

359-370

Noxious Air Pollution

Somchai Bovornkitti, Auemphorn Muchimwong, Thanawat Jarupongsakul

433-435

“Dating” Cancers

Kongkiat Kulkantrakorn, Somchai Bovornkitti

436-443

E-cigarettes ?

Somchai Bovornkitti

446

Longevity Gene ?

Somchai Bovornkitti, Manop Pitukpakorn

447

Why Need Donors?

Sakkamon Thephusdin na Ayudhaya

448

View All Issues

Indexed in tci