รอบที่ 71

26-28

มิ.ย. 2567

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

4/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 72

24-26

ก.ค. 2567

สถานที่ แผนที่

โรงแรม Avani ขอนแก่น

ที่นั่งอบรมเหลือ

6/22 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 73

28-30

ส.ค. 2567

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

17/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 74

25-27

ก.ย. 2567

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

18/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 67

24-26

ม.ค. 2567

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/19 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 68

28ก.พ.-1มี.ค.

2567

สถานที่ แผนที่

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/21 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 69

27-29

มี.ค. 2567

สถานที่ แผนที่

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/20 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 70

29-31

พ.ค. 2567

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/19 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 63

7-9

มิ.ย. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/13 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 64

5-7

ก.ค. 2566

สถานที่ แผนที่

โรงแรม Avani ขอนแก่น

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/19 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 65

16-18

ส.ค. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 66

13-15

ก.ย. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ