รอบที่ 63

7-9

มิ.ย. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

2/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 64

5-7

ก.ค. 2566

สถานที่ แผนที่

โรงแรม Avani ขอนแก่น

ที่นั่งอบรมเหลือ

8/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 65

16-18

ส.ค. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

8/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 66

13-15

ก.ย. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

11/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 59

25-27

ม.ค. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 60

15-17

ก.พ. 2566

สถานที่ แผนที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/20 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 61

22-24

มี.ค. 2566

สถานที่ แผนที่

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/16 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 62

10-12

พ.ค. 2566

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/16 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ