รอบที่ 57

14-16

ก.ย. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/14 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 58

16-18

พ.ย. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

6/14 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ

1วารสารและผู้เข้าอบรม
ชื่อ-สกุล อาหาร
2ชื่อผู้ติดต่อ
3ใบเสร็จ

รอบที่ 53

18-20

พ.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/12 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 54

15-17

มิ.ย. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/11 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 55

6-8

ก.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 56

17-19

ส.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/14 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 49

26-28

ม.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/12 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 50

9-11

ก.พ. 2565

สถานที่ แผนที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/18 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 51

2-4

มี.ค. 2565

สถานที่ แผนที่

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/11 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 52

30มี.ค.-1เม.ย.

2565

สถานที่ แผนที่

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/13 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 47

20-22

ต.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/17 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 48

17-19

พ.ย. 2564

สถานที่ แผนที่

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 46

8-10

ก.ย. 2564

สถานที่ แผนที่

รอบพิเศษออนไลน์ (Zoom)

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/13 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 37

13-15

ม.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 38

10-12

ก.พ. 2564

สถานที่ แผนที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/11 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 39

3-5

มี.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/11 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 40

17-19

มี.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/19 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 41

5-7

พ.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น

ที่นั่งอบรมเหลือ

8/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 42

19-21

พ.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 43

23-25

มิ.ย. 2564

สถานที่ แผนที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร

ที่นั่งอบรมเหลือ

1/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 44

7-9

ก.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร

ที่นั่งอบรมเหลือ

15/15 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ


รอบที่ 45

4-6

ส.ค. 2564

สถานที่ แผนที่

เนคเทค

ที่นั่งอบรมเหลือ

0/10 สิทธิ์

ลงทะเบียนกรุณากรอกทุกหัวข้อ